Blackjack, eller tjugoett som det också kallas, är det mest spelade casino spel i världen.

Unibet Blackjack spelas mot givaren. Målet med spelet är att hamna så nära 21 som möjligt utan att hamna över det värdet. Vinnaren är den som hamnar närmast 21.

Spelarna och givaren får 2 kort tilldelade och de har sedan chans att addera ytterligare kort till sin hand. Om spelarens och givarens hand antar samma värde så blir det lika och spelaren får då tillbaka sin insatts.

 

Ursprunget till blackjack, eller tjugoett som det hette förr i tiden, är idag okänt. Den spanska författaren Miguel de Cervantes skrev ner den första, kända dokumentationen. Historian i boken handlar om två bedragare som livnär sig i den Spanska staden Sevilla. Tjuvarna i boken är väldigt duktiga på att fuska på spelet ventiuna, som betyder tjugoett på spanska. I boken beskrivs reglerna för tjugoett. Spelet går ut på att få värdet 21 på sin hand utan att nå ett högre värde. Ess antar både valören 1 och 11, precis som idag. Spelet som Cervantes beskriver spelas med en spansk kortlek som saknar åttor, nior och tior. Boken skrevs mellan 1601 och 1602.

 

Namnet blackjack kommer från USA. När tjugoett spred sig till Amerika ville spelhusen tillföra incitament, i form av bonusar, för att spela tjugoett. Bonusen som kom att kallas blackjack nåddes genom att få en hand som bestod av spader ess och en svart knäckt(spader eller klöver knäckt). Om man blev tilldelad en sådan hand fick man elva gånger insatsen tillbaka. Bonusen togs, tillsammans med handen blackjack, sedermera bort från regelboken. Idag kallas en hand för blackjack om man får ett ess och ett kort av valören 10, oavsett färg.

Share